Maakt minimalisme gelukkig?

Werk, gezondheid, sociale verbanden, maatschappelijke participatie, financiële risico’s en leef- en woonomgeving zijn factoren die veel invloed hebben op geluk. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de onderstaande tekst wordt gekeken in hoeverre een minimalistische leefwijze invloed kan hebben op deze factoren.

Werk en financiën

Tegenwoordig lijkt iedereen druk te zijn. Het is volgens Hein Zegers het standaard antwoord geworden dat je krijgt zodra je mensen vraagt hoe het gaat. De Vlaamse welzijnswetenschapper heeft in verschillende landen psychologisch onderzoek gedaan naar eenvoudig leven en schreef over zijn bevindingen in het boek Zooikoorts. Veel mensen zullen zich herkennen in dat begrip. Met zooikoorts wordt een overvloed aan spullen en bezigheden bedoeld. Zegers vergelijkt zooikoorts soms met de ziekte boulimia. „Maar dan wat betreft spullen en activiteiten in plaats van eten.’’ Sommige mensen kiezen daarom voor een minimalistisch bestaan. Ze verminderen niet alleen hun bezittingen maar maken ook bewustere keuzes in hun tijdsbesteding. Bijvoorbeeld door minder te gaan werken.

Susan Dullink (28) heeft er bewust voor gekozen om haar baan op te zeggen en voor zichzelf te beginnen. Bekijk haar verhaal hier om te zien waarom ze hiervoor heeft gekozen. 

Minimalist en auteur Iris Schlagwein maakt bewuste keuzes in haar werk. ,,Hoewel ik mijn werk heel erg leuk vind, probeer ik hier wel een goede balans in te vinden. Ik werk zoveel als goed voelt. Soms is dat vijf uur per dag. Soms tien uur.’’ Volgens Zegers is minder gaan werken niet per se een vorm van minimalisme maar kan het ook als gevolg daarvan worden gezien. Zegers: ,,Mensen die minimalistisch leven houden vaak meer geld over omdat ze minder uitgeven aan het kopen van nieuwe spullen. Ze kunnen het zich daardoor permitteren om minder te gaan werken.’’ Daar sluit minimaliseercoach Britt Janssen zich bij aan. ,,Minimalisten kopen minder spullen of kijken sneller naar alternatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld spullen lenen, huren of tweedehands kopen. Hierdoor houden ze meer over aan het einde van de maand en hebben ze de ruimte om minder uren te gaan werken.’’ Volgens Janssen kan er ook op andere manieren geminimaliseerd worden op werk. Door bijvoorbeeld een andere functie binnen een bedrijf te nemen of door een andere baan te zoeken. ,,Een baan die meer geluk en voldoening geeft. Werk met mensen of dieren zie ik vaak terugkomen.’’ Zegers zag tijdens zijn onderzoek het doen van vrijwilligerswerk vaak terug komen. Maar hij merkte niet dat minimalisten alleen voor bepaalde beroepsrichtingen kiezen. Zegers: ,,Ik ben de meest verschillende beroepen tegengekomen. Sommige beroepen die misschien wel ongeschikt lijken voor een minimalistische leefwijze, kunnen bepaalde mensen juist wel heel gelukkig maken.’’

 

Minimalisten geven hun geld vaak liever uit aan ervaringen dan aan spullen. Minimalist Susan Dullink maakt graag verre reizen. Dullink: ,,Dat doe ik liever dan een dure tas kopen. Reizen is voor mij waardevoller. Daardoor ben ik gaan begrijpen dat er meer is dan alleen de de westerse wereld. Misschien ook een reden waarom ik bewuster ben gaan leven.’’

Minimalisten maken vaak de keuze om minder sociale media te gebruiken. Bekijk de video. Tekst loopt verder onder de video.

Het hebben van ervaringen is volgens minimalisten vaak belangrijker. Tekst loopt verder onder de video.

Sociale contacten

Volgens Dullink zijn de meest waardevolle ervaringen, dingen die je samen doet met anderen. ,,Het hoeft ook niet altijd een verre reis te zijn. Iets leuks doen met vrienden kan mij ook heel gelukkig maken. Maar het zijn wel vaak dingen waarbij je contact hebt met andere mensen.’’ Zegers zegt dat minimalisten contact met anderen vaak heel belangrijk vinden. Ze investeren veel in vrienden en familie. Maar ook op sociaal vlak kan geminimaliseerd worden. Zegers: ,,Andere mensen maken ons gelukkig. Maar soms maakt juist het weglaten van bepaalde relaties ons gelukkiger.’’ Zegers noemt dat ‘toxic relationships’. Vriendschappen waar je veel insteekt maar weinig uithaalt. Die veel energie kosten. Minimaliseercoach Britt Janssen ziet vaak dat minimalisten ervoor kiezen om bepaalde vriendschappen weg te laten. ,,Mensen worden kritischer en willen meer diepgang in hun leven. Op bepaalde mensen wordt geminimaliseerd. Vrienden die je alleen weten te vinden als ze iets nodig hebben, met wie je steeds dezelfde oppervlakkige conversaties voert of die alleen maar vrienden met je zijn vanwege je statussymbool of je spullen.’’

 

Dullink kan zich daar wel in vinden. ,,Ik wilde altijd iedereen te vriend houden en heel sociaal zijn. Maar op een gegeven moment heb ik er wel voor gekozen om in sommige vriendschappen minder energie te steken. Als het bijvoorbeeld vaak van mijn kant moest komen om eens af te spreken. Dat kostte mij veel energie, tijd en aandacht. Die vriendschappen heb ik later verwateren.” Daar voelt ze zich goed bij. Nu heeft ze misschien wel minder vrienden maar dat zijn wel vriendschappen waar ze echt iets aan heeft. Ze gebruikt ook bewust minder sociale media. Volgens Zegers is dit een keuze die veel minimalisten maken.

Door afstand te nemen van bepaalde relaties en sociale media niet of minder te gebruiken, verkleinen minimalisten hun vrienden- en kennissenkring. Maar volgens Zegers raken ze hierdoor niet in een isolement. ,,Het gaat bij die mensen vaak om de kwaliteit van de vriendschappen. Niet om de kwantiteit.’’ Toch constateerde Zegers tijdens zijn onderzoek dat beginnende minimalisten het op sociaal vlak soms lastig kunnen hebben. Zegers: ,,Je wordt door sommige mensen toch raar aangekeken. Die begrijpen je keuze om te minimaliseren niet. Dat kan soms moeilijk zijn waardoor ze zich anders voelen dan anderen.’’ Minimalist Ina Laan begrijpt dat gevoel wel. Laan: ,,Soms kan het moeilijk zijn om zo te leven. Dan heb ik het gevoel dat ik anders ben. Maar eigenlijk is dat toch alleen maar mooi, dat je anders kunt zijn.” Volgens Zegers wordt dat vaak opgelost door zich te omringen met ander soort mensen. ,,Door afstand te nemen van bepaalde mensen en nieuwe vrienden te krijgen die dezelfde kijk hebben op het leven.’’

 

Leef- en woonomgeving

Een grote verandering in de woonomgeving van minimalisten is het leven met minder spullen. Maar sommige mensen kiezen er ook voor om helemaal anders te gaan wonen. Bijvoorbeeld Ina en Piet Laan. Zij wonen al een paar jaar in een yurt op Texel. De twee hebben hier heel bewust voor gekozen. Laan: ,, Ons oude huis zat ons op een gegeven moment op onze nek. Het voelde aan als een last. Het was heel fijn om dat los te kunnen laten en op een andere eenvoudige manier te gaan wonen.’’ De twee zijn heel positief over het wonen in een yurt. Maar volgens Zegers is zo’n manier van leven niet altijd makkelijk en niet voor iedereen geschikt. ,, Sommige mensen hebben een heel idyllisch beeld in hun hoofd van bijvoorbeeld het wonen in een hutje op de hei. Maar daar komt veel meer bij kijken. Alleen al bij het maken van een vuurtje. Dat kan heel gezellig zijn maar je moet er wel voor werken. Niet iedereen realiseert zich dat.’’ Waar veel mensen tegenwoordig voor kiezen, is het wonen in tiny houses. Dat is volgens Zegers steeds populairder aan het worden. Maar niet elke minimalist verandert zo extreem zijn woonomgeving. Sommige mensen kiezen er ook voor om van de stad naar het platteland te verhuizen. Zegers: ,,Ik ben ook oudere mensen tegen gekomen die juist van het platteland naar de stad zijn gegaan om te vereenvoudigen. Hierin worden veel verschillende keuzes gemaakt.’’  

Piet en Ina Laan wonen in een yurt op Texel. Klik hier om hun verhaal te bekijken. 

Voeding

Minimalisten maken vaak ook bepaalde keuzes op het gebied van voeding. Volgens Zegers zijn ze zich vaak bewust van wat ze tot zich nemen en proberen ongezond eten zoals junkfood te laten staan. Schlagwein kan zich hierin vinden. Ze is bewuster gaan eten en anders naar voeding gaan kijken. Schlagwein: ,,Ik ben meer gaan kijken waar voedsel vandaan komt. Ik ben me gaan beseffen hoe ongezond bepaald eten is en ik stouw eten niet meer gedachteloos naar binnen. Ik kook bijvoorbeeld ook niet meer met pakjes en zakjes.’’

Diëtiste Petra Busschers vertelt over een minimalistische voeding. Bekijk de video. Tekst loopt verder onder de video.

Geluk

Uit bovenstaande tekst blijkt dat een minimalistische leefwijze veel invloed kan hebben op werk, gezondheid, sociale verbanden, maatschappelijke participatie, financiële risico’s en leef- en woonomgeving. Maar maakt een minimalistische leefwijze ook echt gelukkiger? Volgens minimaliseercoach Britt Janssen in de meeste gevallen wel. ,,Ik denk dat een minimalistische leefstijl voor veel mensen heel bevredigend kan zijn. Minimalisme is niet hetzelfde als geluk of gelukkig zijn maar het legt de weg daarnaartoe wel helemaal open omdat je alleen maar overhoud waar jij gelukkig van wordt en ook durft te investeren in de dingen die jou gelukkig maken.’’

Volgens welzijnswetenschapper Hein Zegers heeft een minimalistische leefwijze eerder invloed op het eudaimonisme dan op het hedonisme. Beide zijn vormen van geluk, ontwikkeld door de Griekse filosoof Aristoteles. Hedonisme is kortstondig. Dat zijn momenten waar je van geniet, die je plezier geven. Maar die momenten zijn tijdelijk. Eudaimonisme is meer gericht op een goed leven met zin, inhoud en betekenis. Zegers zegt dat minimalisme voornamelijk op deze laatste vorm van geluk uitwerkingen kan hebben.

Bekijk de video om te zien in hoeverre minimalisme invloed heeft op je geluk.